Upitnik za energetsku obnovu zgrada

Ima li zgrada akt za građenje (Građevinska dozvola / Uporabna dozvola / Uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 1968.god)?(*)
Invalid Input

Da li je zgrada pod zaštitom Ministarstva kulture kao pojedinačno kulturno dobro?(*)
Invalid Input

Da li se više od 66% zgrade koristi za stanovanje?(*)
Invalid Input

Postoji li energetski certifikat za zgradu?(*)
Invalid Input

Ukoliko postoji energetski certifikat koji je energetski razred?
Invalid Input

Koja je adresa zgrade?(*)
Invalid Input

Kontakt osoba
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid Input

Telefon
Invalid Input

Sigurnosni kod(*)
Sigurnosni kod
Invalid Input