Alfa-inženjering d.o.o. na stručnom sajmu u Münchenu-BAU 2017

Djelatnici Alfa-inženjeringa uputili su se 19.siječnja 2017.godine na trodnevnu ekskurziju u Njemačku i Austriju. Osamnaest djelatnika prvo je obišlo graditeljski sajam Bau 2017 u Münchenu, što je i bio glavni razlog putovanja. Sajam Bau vodeći je svjetski stručni sajam za arhitekturu, građevne materijale i sustave u graditeljstvu, a održan je od 16. do 21. siječnja 2017. godine. Osnovna tema sajma bila je budućnost gradnje. Građevni materijali i sustavi bili su izloženi na površini od 183 000 m2, a svakodnevno su se održavali i forumi za posjetitelje na kojima su međunarodni stručnjaci govorili o budućnosti gradnje. Vrijeme predviđeno za razgledavanje sajma u najvećoj mjeri proteklo je u ciljanome obilasku sajma, prema individualnim interesima, jer je sajam prevelik da bi ga se obišlo u nekoliko dana.

Nakon obilaska sajma polaznici su razgledali glavni grad Bavarske, a pri povratku su obišli Salzburg i sve njegove znamenitosti.