Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 26. ožujka 2015. objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama koje su proračunski korisnici te ostalim pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo.

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za: suproizvodnju toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija) i za proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva.

Fond će dodjeljivati pomoći do 1.400.000 kn JLP(R)S i javnim ustanovama, subvencije do 1.400.000 kn pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo i zajmove do 7.000.000 kn JLP(R)S, javnim ustanovama, pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo.

Prijavitelji na natječaj mogu dostaviti samo jednu ponudu za postavljanje jednog ili više predmetnih sustava, na jednoj ili više građevina. Za prijavu na natječaj potreban je glavni i izvedbeni projekt za sve predmetne sustave osim za: ugradnju sustava grijanja s kotlovima na biomasu u postojeće zgrade i nabavu mobilnih uređaja i postrojenja za proizvodnju čvrstih biogoriva.

Rok za podnošenje ponuda je 29. svibanj 2015. godine. Cjeloviti tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete pogledati OVDJE.