Projektiranje

Naše stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja rezultat su višegodišnjeg radnog iskustva na projektiranju svih faza projekata, a voditelji građevinskog i strojarskog tima poduzeća Alfa – INŽENJERING d.o.o. članovi su Hrvatske komore inženjera građevinarstva/strojarstva i eksperti su za pojedini dio radnih zadataka.

Za Vas radimo (za sve stambeno-poslovne građevine, poljoprivredne građevine, industrijske građevine!):

GLAVNE PROJEKTE – skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

IZVEDBENE PROJEKTE kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

Više...

Stručni nadzor u građenju

Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja podrazumijeva se obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer. Vršimo uslugu nadzora za izvođenje radova na građevinama visokogradnje, niskogradnje, industrijskih građevina i kulturnih dobara.

Pri vršenju nadzora, uz savjetovanje investitora, osiguravamo građenje sukladno odobrenoj dozvoli, kvalitetno i u željenom roku pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji.

Više...

Radovi na spomenicima kulture

Postupanje s kulturnim dobrima, zaštita i njihovo očuvanje propisano je određenim uvjetima te nužnom razinom dokumentacije i dokumentacijskim standardima za pojedine vrste kulturnih dobara.

Alfa – INŽENJERING d.o.o. posjeduje licencu Ministarstva kulture za izvođenje radova projektiranja i nadzora u građenju zaštićenih spomenika kulture.

Više...

Kordinator za zaštitu na radu

Svrha zaštite na radu je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša i sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa.

U sladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Alfa – INŽENJERING d.o.o. obavlja poslove koordinacije kao:

1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta - Koordinator I

2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - Koordinator II

 

Više...

Energetska obnova

Alfa Inženjering svojim klijentima nudi vodstvo kroz cjelokupni postupak energetske obnove, počevši od energetskog pregleda i certificiranja zgrade prije same obnove, predlagane najisplativijih mjera energetske učinkovitosti i izradu projektne dokumentacije.

Svojim klijentima nudimo i stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za prijavu na natječaje i izradu novog energetskog certifikata nakon završetka procesa energetske obnove.

 

Više...

Energetsko certificiranje

Posjedujemo ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.

Za izdavanje energetskog certifikata provodimo energetski pregled zgrade kako bismo utvrdili njena energetska svojstva, a ujedno Vam i predložiti mjere za poboljšanje istih.

 

Više...

 

Novosti

Alfa inženjering

Višegodišnje iskustvo i kvaliteta usluga

Alfa – INŽENJERING d.o.o. je poduzeće osnovano 2002. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je pružanje usluga iz područja inženjeringa, projektiranja i stručnog nadzora u graditeljstvu. U zadnjih nekoliko godina aktivno djelujemo na području energetske učinkovitosti kroz djelatnosti energetskog certificiranja i projekte energetske obnove.

Uz postavljanje i poštivanje brojnih standarda te obrazovane i iskusne zaposlenike inzistiramo na visokoj kvaliteti rada!

 

Više...Izdvojene reference