• sanacija građevine i izrada novih slojeva poda
  • statička sanacija temelja stupova
  • projekt drenaže
  • stručni nadzor nad izvođenjem radova