Donacije neprofitnim organizacijama za energetsku učinkovitost

Ministarstvo gospodarstva 9. veljače 2015. godine objavilo je javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije - kroz donacije neprofitnim organizacijama.

Predmet javnih poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Sredstva za dodjelu donacije temeljem ovoga Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva u iznosu od 2.000.000,00 kn (dva milijuna kuna), a najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna (70% neto prihvatljivih troškova).

Sredstvima će se financirati: (1) Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih Energenata energentima iz obnovljivih izvora energije, (2) Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, (3) Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova, (4) Uvođenje programskog rješenja i alata za praćen je i a nalizu potrošnje energije, (5) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, (6) Marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi između ostalog uključuju troškove vezane uz izvođenje radova na objektima koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata, te troškove vezane uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Potpuni tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.