Najavljene direktne prijave građana na natječaj za obnovu obiteljskih kuća

Na javnoj tribini održanoj 6. veljače u Splitu, Ministar Zmajlović posebno je istaknuo projekte namijenjene direktno građanima, među kojima je najznačajniji program obnove obiteljskih kuća. Ove godine mijenja se natječajna procedura kako bi se realizaciju projekata energetske obnove obiteljskih kuća učinilo učinkovitijom, jednostavnijom i bržom, kako bi svi građani, neovisno o tome jesu li se njihovi općine i gradovi prijavili na javni poziv Fonda, mogli ostvariti bespovratna sredstva te da bi se smanjili troškovi dokumentacije.

Prijave će od ove godine umjesto preko jedinica lokalne samouprave ići direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te će se na njega moći prijaviti građani iz svih dijelova Hrvatske i bespovratna sredstva moći dobiti po jednakim i transparentnim kriterijima i uz jednaku, transparentnu proceduru. Natječaj za obnovu obiteljskih kuća ići će početkom ožujka.

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana su sredstava za sufinanciranje i do 10.000 projekata energetske obnove obiteljskih kuća. Usporedbe radi, u 2014. godini bila su osigurana sredstva za energetsku obnovu 6.000 obiteljskih kuća, a sklopljeno je tek nešto više od 1.500 ugovora. Ta slaba realizacija, uz nejednake kriterije i visoke troškove dokumentacije, ujedno je i jedan od tri glavna razloga zašto od ove godine Fond direktno preuzima prijave građana.