Javne tribine u 16 gradova o bespovratnim sredstvima za energetsku učinkovitost

Javne tribine u 16 gradova o bespovratnim sredstvima za energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo okoliša od siječnja do ožujka će održati 16 javnih tribina i pratećih informativno edukativnih radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave s ciljem informiranja o mogućnostima sufinanciranja za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Ministar Zmajlović i Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u siječnju su na konferenciji za medije predstavili projekte koji će se provoditi ove godine. Riječ je o projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za koje je u 2015. godini predviđeno više od 600 milijuna kuna. Planira se objaviti 36 javnih poziva i natječaja kroz koje će se sufinancirati projekti sa 40 do 80% bespovratnih sredstava. Sufinanciranje Fonda odnosi se na sve razine, od općina, gradova i županija, preko poslovnog sektora do građana.

Sve informacije o dostupnim programima za sufinanciranje građani će moći dobiti na javnim tribinama na kojima će govoriti ministar Zmajlović i direktor Fonda Sven Müller i suradnici.

 

Tribine će se održati sljedećem rasporedu:

2. veljače 2015.         Sisak

3. veljače 2015.         Požega

6. veljače 2015.         Split

10. veljače 2015.       Kutina

11. veljače 2015.       Bjelovar

13. veljače 2015.       Zadar

16. veljače 2015.       Slavonski Brod

17. veljače 2015.       Rijeka

18. veljače 2015.       Šibenik

20. veljače 2015.       Vinkovci/Vukovar

23. veljače 2015.       Đakovo

24. veljače 2015.       Karlovac

27. veljače 2015.       Pula

  3. ožujka 2015.       Osijek

Točnu lokaciju održavanja moći ćete pronaći na web stranicama www.mzoip.hr  i www.fzoeu.hr  nekoliko dana prije održavanja.