Pravilnici

Poveznice na pravilnike i zakone:

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13

Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15

Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, NN 51/08

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, NN 86/12, 143/13

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 97/14, 130/14